symv ekp

 

 

Η Career In Progress προσκαλεί τους μαθητές να αντιμετωπίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, σαν μια αλυσίδα αποφάσεων. Αποφάσεις που όταν παρθούν βήμα προς βήμα και με σωστή τεκμηρίωση, θα οδηγήσουν στο ιδανικό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη διαδικασία προσκαλούμε και τους γονείς των μαθητών, για να κατανοήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους το μέγεθος των ζητημάτων που θα πρέπει να διαχειριστεί ένας υποψήφιος και να κρίνουν πώς να είναι η στήριξη που μπορούν να τους παρέχουν. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τον τρόπο που είναι δομημένη σήμερα,  απαιτεί την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων.

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή αφορά στην υποστήριξη του μαθητή στις αποφάσεις που καλείται να λάβει μέσα από την κάλυψη πληροφοριακών κενών, τεράστιου εύρους θεμάτων:

 

 • τα Προγράμματα Σπουδών &
 • η Συμβατότητά τους με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις & τις προτιμήσεις του
 • τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • η γενική εικόνα της Αγοράς Εργασίας σήμερα
 • το μέλλον της

 

Απώτερος στόχος της Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης : ένα ολοκληρωμένο, εξατομικευμένο ουσιαστικό πρόγραμμα στρατηγικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει με σωστά κριτήρια ένας μαθητής :

 

 • η σωστή επιλογή Κατεύθυνσης στη Β’ Λυκείου
 • η σωστή επιλογή Επιστημονικού Πεδίου στη Γ’ Λυκείου
 • η σωστή επιλογή ειδικών μαθημάτων, μαθημάτων επιλογής για την επιτυχή εισαγωγή του υποψηφίου στη σχολή προτίμησής του

 

Η διαδικασία

 

Οι μαθητές μας επισκέπτονται 2 φορές μαζί με τους γονείς τους αν το επιθυμούν. Η επιτυχία της εφαρμογής έγκειται στην συμμετοχή όλων.

 

s.e. mikro

 

 

Η 1η Συνάντηση (διάρκεια: 45') :

 

 

Πραγματοποιούνται δύο παράλληλες συναντήσεις.

 

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης δέχεται τον Μαθητή και ο Σύμβουλος Απασχόλησης τον επισκέπτη Γονέα. Ουσιαστικά πρόκειται για την δημιουργία δύο παράλληλων Ομάδων Εργασίας.

 

 

Ομάδα Συμβούλου – Μαθητή :

 

Σε αυτή την συνάντηση, θα επεξηγηθεί με σαφήνεια η δομή της εφαρμογής. Έπειτα, και με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, η ομάδα θα προσπαθήσει να κατακτήσει τους παρακάτω στόχους :

 

 • Λειτουργική Επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών
 • Καταγραφή των κλίσεων και των δεξιοτήτων του Μαθητή
 • Αναφορά των Επαγγελματικών Αξιών που διακατέχουν τον Μαθητή
 • Κατάρριψη των μύθων και των παγιωμένων αντιλήψεων για την Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας
 • Κατανόηση της σημασίας της σωστής πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά θέματα
 • Ενίσχυση των κριτηρίων Αξιολόγησης της κάθε πληροφορίας που μπορεί να λάβει ο Μαθητής
 • Κάλυψη πληροφοριακών κενών σχετικά με την Εκπαίδευση
 • Αναζήτηση των βασικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων
 • Αναζήτηση των εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών

 

 

Ομάδα Συμβούλου – Γονέα :

 

Σε αυτή την παράλληλη συνάντηση που διεξάγεται ταυτόχρονα με την συνάντηση της Ομάδας Συμβούλου – Μαθητή, θα συζητήσουμε για την αξία της εφαρμογής. Στο ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον που υπάρχει σήμερα, κάθε Μαθητής χρειάζεται την στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον. Μια στήριξη που θα είναι δομημένη όμως στα «θέλω» και «μπορώ» του Μαθητή και όχι στα πρέπει του Γονέα. Θα αναλύσουμε τους τρόπους εκείνους που ο Γονέας μπορεί να διαδραματίσει τον πιο σημαντικό πυλώνα υποστήριξης της προσπάθειας του Μαθητή.

  

 

Η 2η Συνάντηση (διάρκεια 60’) :

 

Γύρω από το ίδιο τραπέζι, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο Μαθητής, ο Σύμβουλος Απασχόλησης και ο επισκέπτης Γονέας αξιολογούν τα ευρήματα της 1ης συνάντησης.

 

Πιο αναλυτικά:

  

Ο Σύμβουλος Απασχόλησης προσδιορίζει με σαφή τρόπο τις εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές που θα ήθελε ο μαθητής να επιδιώξει, ενώ ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης παράλληλα συγκεκριμενοποιεί – με ξεκάθαρους όρους – ποια βήματα μπορεί να κάνει άμεσα για να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί & επαγγελματικοί στόχοι του, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς και διαχωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες : 

 

 • Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι (πριν την αποφοίτηση)

 

 • Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (μετά την αποφοίτηση)

 

Στην ομαδική συζήτηση που ακολουθεί εξηγείται ποιες γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προσωπικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων του μαθητή καθώς και ποιες μαθησιακές ευκαιρίες θα υποστηρίξουν τους στόχους αυτούς.

   

Θέλουμε οι μαθητές που μας εμπιστεύονται να υιοθετούν μια ενεργητική στάση ζωής! Η Συμβουλευτική Εκπαίδευσης στην Career In Progress δεν είναι 2 στείρες συναντήσεις με βομβαρδισμό πληροφοριών, αλλά η παρουσίαση εξειδικευμένων στοιχείων στο μαθητή που είναι αξιοποιήσιμα από τον ίδιο σε όλη την πορεία του στο Λύκειο. Το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς είναι να καλυφθεί το κενό μεταξύ της λήψης μιας απόφασης εκπαιδευτικού περιεχομένου και της απόφασης του μαθητή να αφοσιωθεί στην προσπάθεια υλοποίησής της!

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και να κλείσετε τη δική σας συνάντηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους της Career In Progress.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr