prosan

Η φιλοσοφία μας

Η Career In Progress προσκαλεί τους μαθητές να αντιμετωπίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, σαν μια αλυσίδα αποφάσεων, οι οποίες θα διέπονται από προσωπική φιλοσοφία και ποιοτική πληροφόρηση.

Στο Λύκειο ο βαθμός και η ποιότητα της πληροφόρησης που εξασφαλίζει ο μαθητής λειτουργεί ως το βασικότερο κριτήριο για να αυξήσει τις γνώσεις του, να διευρύνει τις επιλογές του, να επηρεάσει θετικά την αυτοπεποίθησή του, να υιοθετήσει μία ενεργητική και υπεύθυνη στάση ζωής, ώστε τελικά να ξεκαθαρίσει τους στόχους του και να χαράξει το δρομολόγιο της ζωής του.

Η εφαρμογή αφορά στην υποστήριξη του μαθητή στις αποφάσεις που καλείται να λάβει μέσα από τη χαρτογράφηση των προσωπικών του ενδιαφερόντων και την κάλυψη πληροφοριακών κενών, τεράστιου εύρους θεμάτων όπως:

 • το Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο,
 • τα Προγράμματα Σπουδών των Σχολών του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Χάρτη & η Συμβατότητά τους με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις & τις προτιμήσεις του,
 • τον Κόσμο της Αγοράς Εργασίας και των Προοπτικών Απασχόλησης

Οι Στόχοι του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το Λύκειο

Απώτερος στόχος είναι ένα Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού εξειδικευμένο με βάση τις μαθησιακές ικανότητες, τις εκπαιδευτικές συνήθειες του εκάστοτε μαθητή, το οποίο είναι επικαιροποιημένο στη σύγχρονη Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα με δομημένα εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι αποφάσεις στις oποίες καταλήγει μέσω της εφαρμογής ο μαθητής αφορούν:

 • στη σωστή επιλογή Προσανατολισμού στη Β’ & μετέπειτα στη Γ’ Λυκείου
 • στην αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών για τα επιμέρους τμήματα του εκάστοτε Προσανατολισμού

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιστημονική Ομάδα της Career In Progress συνεργάζεται με το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες τα πλέον σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα ερωτηματολόγια.

 

Η διαδικασία

Πετυχαίνουμε τους στόχους της εφαρμογής μέσω 3 συναντήσεων

Συνάντηση 1η (διάρκεια: 60') :

Ο επισκέπτης-μαθητής συναντά τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από τον όποιο χορηγείται ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 άξονες που συνδυάζονται για το τελικό αποτέλεσμα:

 • την προσωπικότητα (αφορά την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα μας ο οποίος μπορεί να επηρεάζεται από συγκυρίες της ζωής, αλλά κατά βάση παραμένει σταθερός στη ζωή μας)
 • τις προσωπικές εκτιμήσεις – ενδιαφέροντα (τι μας αρέσει να κάνουμε, τι απολαμβάνουμε και τι μας ευχαριστεί)
 • τις εργασιακές αξίες (τι αναζητούμε πραγματικά από την μελλοντική μας σταδιοδρομία, τι μας παρακινεί κα τι θα μας έκανε να νιώθουμε ικανοποίηση και επιτυχία)

Ο Σύμβουλος καθοδηγεί και ενθαρρύνει τον μαθητή κατά τη διάρκεια του ερωτηματολογίου. Μέσω ειδικού λογισμικού, εξάγονται πίνακες αποτελεσμάτων και διαγράμματα από τα οποία συντάσσεται αναλυτική έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του. Τα αποτελέσματά που προκύπτουν σε συνδυασμό με μια συζήτηση ανατροφοδότησης από τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα του εαυτού του και να δει πώς αυτή ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας, δίνοντας διέξοδο στους προβληματισμούς του.

2η Συνάντηση (διάρκεια 60’) :

O μαθητής συναντά τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Σε αυτή την συνάντηση, θα επεξηγηθεί με σαφήνεια η δομή της εφαρμογής. Έπειτα, και με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, τα δύο μέρη ως ομάδα προσπαθούν να κατακτήσουν τους παρακάτω στόχους:

 • Λειτουργική Επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών
 • Κατάρριψη των μύθων και των παγιωμένων αντιλήψεων για την Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας
 • Κατανόηση της σημασίας της σωστής πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά θέματα
 • Ενίσχυση των κριτηρίων Αξιολόγησης της κάθε πληροφορίας που μπορεί να λάβει ο Μαθητής
 • Κάλυψη πληροφοριακών κενών σχετικά με την Εκπαίδευση
 • Αναζήτηση των βασικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων
 • Αναζήτηση των εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών
   

Η επιλογή του επαγγέλματος περνάει μέσα από το κανάλι της εκπαίδευσης, είναι μια συνεχής διαδικασία, εξελικτική, πολύπλοκη, που αρχίζει από τότε που ήμασταν παιδιά και διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το άτομο να αξιολογήσει τον εαυτό του με την πληροφόρηση αναφορικά με το σύστημα εισαγωγής, αλλά και με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες κάθε επαγγέλματος, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι στις εναλλακτικές λύσεις.

3η Συνάντηση (διάρκεια 60’) :

Γύρω από το ίδιο τραπέζι, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο Μαθητής, ο Σύμβουλος Απασχόλησης και ο επισκέπτης - Γονέας αξιολογούν τα ευρήματα των δυο προηγούμενων συναντήσεων.

Πιο αναλυτικά:

Ο Σύμβουλος Απασχόλησης προσδιορίζει με σαφή τρόπο τις εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές που θα ήθελε ο μαθητής να επιδιώξει, ενώ ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης παράλληλα συγκεκριμενοποιεί – με ξεκάθαρους όρους – ποια βήματα μπορεί να κάνει άμεσα για να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί & επαγγελματικοί στόχοι του, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς και διαχωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

 • Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι (πριν την αποφοίτηση)
 • Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (μετά την αποφοίτηση)
   

Στην ομαδική συζήτηση που ακολουθεί εξηγείται ποιες γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προσωπικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων του μαθητή, καθώς και ποιες μαθησιακές ευκαιρίες θα υποστηρίξουν τους στόχους αυτούς.

Θέλουμε οι μαθητές που μας εμπιστεύονται να υιοθετούν μια ενεργητική στάση ζωής! O Επαγγελματικός Προσανατολισμός για το Λύκειο στην Career In Progress δεν είναι 3 στείρες συναντήσεις με βομβαρδισμό πληροφοριών, αλλά η παρουσίαση εξειδικευμένων στοιχείων στο μαθητή, που είναι αξιοποιήσιμα από τον ίδιο σε όλη την πορεία του στο Λύκειο. Το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς είναι να καλυφθεί το κενό μεταξύ της λήψης μιας απόφασης εκπαιδευτικού περιεχομένου και της απόφασης του μαθητή να αφοσιωθεί στην προσπάθεια υλοποίησής της!

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους της Career In Progress.

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr