Η Φιλοσοφία Συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου

*της Βάσιας Γιαννακοπούλου

synaisthimata stis panelladikes eksetaseis

Ο σχεδιασμός μιας ανταγωνιστικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας συνδέεται άρρηκτα με το βασικό πυλώνα της Εκπαίδευσης και συνεπώς με τις αποφάσεις - επιλογές που λαμβάνει το άτομο σχετικά με αυτή. Μέσω της προπτυχιακής εκπαίδευσης άλλωστε, σε πρώιμο στάδιο, χαράζει την κατεύθυνση της σταδιοδρομίας του και αποκτά επαγγελματική ταυτότητα. Η σπουδαιότητα της επιλογής προπτυχιακού προγράμματος καθιστά, λοιπόν, τη διαδικασία Συμπλήρωσης ενός Μηχανογραφικού Δελτίου καθόλα εξειδικευμένη, απαιτητική και χρονοβόρα.

Ως φιλοσοφία, “κομματιάζουμε” το "βουνό" της Συμπλήρωσης ενός Μηχανογραφικού Δελτίου για τον υποψήφιο φοιτητή και υποδεικνύουμε σωστούς και έξυπνους τρόπους να ανέβει ψηλά!

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τη διαδικασία σε 3 στάδια.

Στάδιο 1ο: Έρευνα του Ακαδημαϊκού Χάρτη

Ο υποψήφιος εδώ έρχεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της γνώσης του τροποποιημένου Ακαδημαϊκού Χάρτη για το 2013 μετά το σχέδιο "Αθηνά". Στόχος της έρευνας του είναι οι ακατανόητες ονομασίες σχολών του Μηχανογραφικού Δελτίου να "μεταμορφωθούν" σε αληθινές επαγγελματικές διεξόδους. Αυτό προϋποθέτει την επαφή με πρωτογενείς πληροφορίες που συνήθως παρέχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των τμημάτων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να φαίνεται χρονοβόρα και απαιτητική, αλλά εκπαιδεύει τον υποψήφιο φοιτητή να μην καταναλώνει οποιαδήποτε τροφή - πληροφορία χωρίς να αναρωτιέται ποιος & γιατί του την προσφέρει, να μάθει να αναζητά πληροφορίες μόνος και να τις αναλύει κριτικά. Παράλληλα, μαθαίνει να εξετάζει κατά πόσο είναι ορθές, έγκαιρες και μη πολυκαιρισμένες, αφού στο Διαδίκτυο αναπαράγονται θέματα σχετικά με το Μηχανογραφικό Δελτίο, ίδια κάθε χρόνια, χωρίς να έχουν επικαιροποιηθεί. Αυτή είναι η πιο ουσιαστική εκπαιδευτική τεχνική για να ξεκαθαρίσει ο υποψήφιος τους στόχους του και να διευρύνει τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές του επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες των σχολών μπορεί να ανατρέχει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για να εξετάσει τι μαθήματα θα παρακολουθήσει ή σε άρθρα των Γραφείων Διασύνδεσης για να εξετάσει τις ενδεχόμενες επαγγελματικές διεξόδους. Ενώ χρήσιμο είναι, να αναζητά και έντυπα που έχουν αναρτηθεί από το Τμήμα για μαθητές Λυκείου.

Στάδιο 2ο: Καταγραφή Τμημάτων που θα συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο

Από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που θα αποφασίσει ο υποψήφιος να συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο, καταγράφει σε αυτό το στάδιο, χωρίς να τον απασχολεί η σειρά προτίμησης, όλες τις σχολές που τον ενδιαφέρουν.

Οι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσει για να καταγράψει ή όχι μία σχολή, είναι πρωτίστως καθαρά προσωπικοί και αφορούν στις κλίσεις, δεξιότητες, προτιμήσεις και επαγγελματικές αξίες του. Μετέπειτα στις πληροφορίες για τον κόσμο της εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης που έχει συγκεντρώσει από την έρευνα του, γνωρίζοντας πάντα ότι θα διοχετευτεί στην αγορά κατά μέσο όρο μετά από 7 χρόνια. Γεγονός που υποδεικνύει πως οι προβλέψεις για την ενδεχόμενη απορρόφηση σε κάποιον κλάδο μπορούν να μεταβληθούν.

Στάδιο 3ο: Ιεράρχηση των Καταγεγραμμένων Τμημάτων

Ο υποψήφιος ξεκινά τώρα να ιεραρχεί τα τμήματα που έχει καταγράψει στο προηγούμενο στάδιο, επιλέγοντας πρώτα το τμήμα που συμβαδίζει σε πιο απόλυτο βαθμό σε σχέση με τις προτιμήσεις του. Μπορεί να σκεφτεί ως εξής: "Εάν είχα στη διάθεση μου 20.000 μόρια ποια από τις σχολές που έχω καταγράψει θα επέλεγα;". Η απάντησή του είναι και η πρώτη του επιλογή!

Συνεχίζει θεωρώντας ότι έχει ακόμα στη διάθεση του αυτά τα 20.000 μόρια αλλά η σχολή - πρώτη του επιλογή δεν υπάρχει στον Ακαδημαϊκό Χάρτη. Μπορεί να αναρωτηθεί: "Τότε, ποια σχολή θα επέλεγα;" Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή του! Συνεχίζει με τη ίδια λογική έως ότου ιεραρχήσει όλες τις καταγεγραμμένες σχολές.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας να τονίσουμε πως, ένα Μηχανογραφικό Δελτίο πληροί τις προϋποθέσεις ορθότητας, όταν ο υποψήφιος μπορεί να εξηγήσει με ξεκάθαρους και κυρίως προσωπικούς όρους τη σειρά των σχολών που επέλεξε βάσει της έρευνας σχολών που έχει πραγματοποιήσει.

Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε πως η παραπάνω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, αν ο υποψήφιος μπορεί να "διαβάσει" το Μηχανογραφικό του Δελτίο ως εξής: "Επέλεξα αυτή τη σχολή 1η γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο το πρόγραμμα σπουδών της από αυτό της 2ης προτίμησής μου, και επέλεξα αυτή τη σχολή ως 2η αντί της 3ης γιατί θα με ενδιέφερε προπτυχιακά να ασχοληθώ με..."

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε πως ακόμα και στο κρίσιμο σημείο επιλογών (σχολές που η βάση εισαγωγής τους είναι κοντά στα μόρια που συγκέντρωσε ο υποψήφιος) οι ίδιες είναι συνειδητές, στοχευμένες ακαδημαϊκά και με προσωπικό κριτήριο!

Τέλος, είναι σημαντικό ένα Μηχανογραφικό Δελτίο να ξεκινάει από σχολές προτίμησης του υποψηφίου ανεξαρτήτως μορίων και να καταλήγει σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές σε μόρια τουλάχιστον 4000 χαμηλότερα αυτών που συγκέντρωσε. Αυτές είναι οι λεγόμενες "σχολές ασφάλειας". Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πως θα κινηθούν οι βάσεις, γι αυτό και είναι σκόπιμο να δομούμε και να προβλέπουμε συνειδητά όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Ο υποψήφιος υποβάλλει έτσι ένα Μηχανογραφικό Δελτίο, που συμβαδίζει με τις επιλογές του από την αρχή μέχρι το τέλος!

* Η Βάσια Γιαννακοπούλου είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress (www.careerinprogress.gr)

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr