job_cip_2 cv_interview_job_cip

open-wp careerinprogress

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει δύο γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Δικαστήριο, μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους» (ομάδες καθηκόντων AD και AST, αντίστοιχα).
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Αριθμός επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά κατηγορία καθηκόντων:

 

EPSO/AD/347/17  
1.Ειδικός επικοινωνίας 55

 

EPSO/AST/143/17  
1.Διαχειριστής ιστοτόπου 13
2.Βοηθός επικοινωνίας 30
3.Βοηθός οπτικής επικοινωνίας 34


Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες καθηκόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε μία κατηγορία καθηκόντων ανά διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.
Η πλειονότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες· ωστόσο επισημαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας στο Δικαστήριο βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και ορισμένες από τις θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βρίσκονται σε ένα από τα οικεία Γραφεία Ενημέρωσης. Τα εν λόγω γραφεία βρίσκονται στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, σε 6 περιφερειακά κέντρα (Μόναχο, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Εδιμβούργο, Wroclaw και Μασσαλία) και στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα Γραφεία Ενημέρωσης διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του ευρέος κοινού, καθώς και των διαμορφωτών κοινής γνώμης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

EPSO/AD/347/17

1.Ειδικός επικοινωνίας

Οι ειδικοί επικοινωνίας έχουν ευρύ φάσμα καθηκόντων:

— χαράσσουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν στρατηγικές και εκστρατείες επικοινωνίας,
—είναι υπεύθυνοι για τις σχέσεις με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επισκέπτες, τα μέσα ενημέρωσης, τους πολλαπλασιαστές κοινής γνώμης, την κοινωνία των πολιτών, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια,
—αναλαμβάνουν την παραγωγή και τον συντονισμό της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου για το διαδίκτυο και για τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεπιδρούν με το κοινό στο διαδίκτυο,
—διοργανώνουν συνεντεύξεις Τύπου και συνεντεύξεις, προτείνουν ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης και παρακολουθούν την κάλυψη του οργανισμού από τα μέσα ενημέρωσης,
—χρησιμοποιούν οπτικοακουστικά μέσα και νέα μέσα επικοινωνίας, κατέχουν βαθιά γνώση του τομέα των μέσων ενημέρωσης και είναι σε θέση να διαμορφώνουν στρατηγικές για τα μέσα ενημέρωσης,
—αναλύουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις ανάγκες των χρηστών για ψηφιακά έργα, καταρτίζουν έγγραφα επιχειρηματικής σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών,
—διαχειρίζονται και υλοποιούν ψηφιακά έργα,
—αναλύουν ψηφιακούς δείκτες μέτρησης και κύριους δείκτες επιδόσεων και καταρτίζουν σχετικές εκθέσεις,
—προσδιορίζουν και υλοποιούν στρατηγικές για την εμπειρία των χρηστών, είναι σε θέση να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά του εκάστοτε κοινού και συνεισφέρουν στον σχεδιασμό διεπαφών με επίκεντρο τον χρήστη και με βάση συγκεκριμένες εργασίες.

 

EPSO/AST/143/17

1. Διαχειριστής ιστοτόπου

Οι διαχειριστές ιστοτόπου σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και συντηρούν τον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου και είναι υπεύθυνοι για τις διαδικτυακές εφαρμογές του. Εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση του διαδικτυακού καναλιού και των σχετικών εργαλείων και συνεισφέρουν στον προσδιορισμό, στον σχεδιασμό, στην παράδοση και στην παρακολούθηση ψηφιακών έργων. Συμβάλλουν επίσης στην κατανόηση των ψηφιακών αναγκών και μεριμνούν για την αγορά και την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογίας.

2. Βοηθός επικοινωνίας

Οι βοηθοί επικοινωνίας παρέχουν υποστήριξη στους ειδικούς επικοινωνίας για την υλοποίηση στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας. Πραγματοποιούν έρευνες τεκμηρίωσης, αναπτύσσουν και διατηρούν επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχουν υποστήριξη κατά την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού, απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών και παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη.


3. Βοηθός οπτικής επικοινωνίας

Οι βοηθοί οπτικής επικοινωνίας δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις για να μεταδώσουν ιδέες που εμπνέουν και ενημερώνουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Ο βοηθός οπτικής επικοινωνίας ασχολείται με την ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων, όπως η οπτική ταυτότητα επικοινωνιακών πακέτων, το περιεχόμενο ιστοτόπων, διαφημίσεις, εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία, αφίσες και πανό, εκθέσεις και διατάξεις παρουσίασης, εταιρικές εκθέσεις, βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα.

 

Προθεσμία εγγραφής: 14 Νοεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr