ΟΡΑΜΑ

Το όραμά μας είναι όχι μόνο η καταξίωση της Career In Progress στο χώρο της εργασίας, αλλά η ανάδειξή της ως σημείο αναφοράς, εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις όσων μας επιλέγουν, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αξίες μας και εργαζόμενοι με συνέπεια και ευαισθησία προς ένα κοινό σκοπό, την ανατροφοδότηση της αγοράς εργασίας με την δημιουργία και την αξιοποίηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πρωταρχική μας αποστολή είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης και η μετάδοση της γνώσης του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συγκεκριμένα, στους άξονες της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας. Με τις δράσεις αυτές, στοχεύουμε στην ικανοποίηση των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και στην επαύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης υποστήριξης, χτίζοντας μια ειλικρινή και παραγωγική σχέση.


Α
ΞΙΕΣ

Υ
πευθυνότητα

Σεβασμός στην Ατομικότητα
Συνεργασία
Ειλικρινής Επικοινωνία
Επαγγελματική Δεοντολογία

 

 

Ο γκρίζος κύκλος για εμάς σημαίνει τη σύγχρονη πραγματικότητα, την κάθε άλλο παρά ευνοϊκή χρονική συγκυρία που βιώνουμε. Τη στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας σήμερα.

Οι χρωματιστές τροχιές απεικονίζουν το λόγο ύπαρξης της Career Ιn Progress: μία νέα αρχή, καινούρια στοχοθέτηση, εναλλακτικές. Εναλλακτικές που σπάνε το φαύλο κύκλο της απογοήτευσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Κυρίως οι νέοι, όπως εμείς. Αυτές οι τρεις χρωματιστές τροχιές παράλληλα, παραπέμπουν σε βέλη αποδίδοντας τις τρεις κατευθύνσεις, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε: την απασχόληση, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Η τομή τους στο κέντρο του κύκλου, συνεπώς και των κατευθύνσεων είναι οι λύσεις. Ολοκληρωμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα στρατηγικής και λύσεων που παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, παραμένοντας πάντα συνεπείς στις αξίες και πιστοί στο όραμά μας. Συνεργαζόμαστε, συμπληρωνόμαστε και πετυχαίνουμε.

 

Γιατί η καριέρα μας δεν σταματά ποτέ τη συνέχειά της.

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr