job_cip_2 cv_interview_job_cip

ελκεθε careerinprogress

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 256η/30.6.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6)μήνες με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος: ́ ́Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands”-PELAGOS ́ ́, το οποίο χρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund (κατά 85%) και από το General Secretariat for Investments and Development (κατά 15%).

Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Θαλάσσια Διακυβέρνηση
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)
  • Εμπειρία/ ενασχόληση με τα θέματα του θαλάσσιου και περιβαλλοντικού δικαίου, του πλαισίου προστασίας στην περιοχή της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής και της Γαλάζιας Ενέργειας.Η εμπειρία/ενασχόληση θα πρέπει να αποδεικνύεται κατ’ελάχιστον από εκπόνηση σχετικών εργασιών, συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια/ σεμινάρια/ σχολεία/ ακαδημίες ή/και συμμετοχή στην οργάνωσή τους.
  • Γνώσεις Η/Υ: Κατοχή πιστοποιητικού ECDL.

 

Καλή γνώση άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής (ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά) θα συνεκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr