Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία στο Βιογραφικό Σημείωμα ενός Λογιστή;

*της Σωτηρίας Ι. Ελευθερίου

Η συμπλήρωση ενός βιογραφικού σημειώματος είναι ίσως η πιο δύσκολη διαδικασία στην πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα εάν βρίσκεται στην αρχή ή στο μέσω αυτής. Η σύνθεση της αγοράς εργασίας αλλάζει συνεχώς, επηρεαζόμενη πάντα από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, και οι απαιτήσεις σε κάθε αντικείμενο εργασίας συνεχώς αυξάνονται και διαφοροποιούνται.

 

Accountant

 

Όσον αφορά το βιογραφικό σημείωμα ενός Λογιστή Φοροτεχνικού πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι ακαδημαϊκές γνώσεις σε προπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με το αντικείμενο της λογιστικής, φορολογίας και ελεγκτικής, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι ανώτατου (ΑΕΙ) ή ανώτερου (ΤΕΙ) επιπέδου, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Για τη στελέχωση ενός λογιστηρίου, λόγω των εξειδικευμένων καθηκόντων και του υψηλού φόρτου εργασίας με συνεχείς προθεσμίες που λήγουν, η απόκτηση συναφών ακαδημαϊκών γνώσεων είναι βασικό προαπαιτούμενο για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας σε αυτό.

Περαιτέρω, το βιογραφικό σημείωμα ενός Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει συνεχώς να εμπλουτίζεται με την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, όπως αυτές αποκτούνται από επαγγελματικά σεμινάρια και εξειδικευμένους κύκλους μαθημάτων. Αυτό συνεπάγεται, ότι ένας Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματος του και να είναι εμπεριστατωμένα καταρτισμένος σε όλα τα φορολογικά και λογιστικά θέματα που τον αφορούν, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω επάγγελμα είναι ιδιαιτέρως δυναμικό και εξελίσσεται προς πάσα κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση υπολογιστών και κυρίως του προγράμματος excel για την παρακολούθηση διαφόρων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμητικής αλλά και συναρτήσεων και εξειδικευμένων γνώσεων. Στο βιογραφικό σημείωμα ενός Λογιστή Φοροτεχνικού πάντα ελέγχεται το επίπεδο γνώσεων διαχείρισης υπολογιστών και περαιτέρω των εξειδικευμένων προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής που υπάρχουν στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως και της τέλειας γνώσης του excel.

Προφανώς, θεωρείται αυτονόητο ότι η επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία αποτελούν ίσως τον ακρογωνιαίο λίθο του βιογραφικού σημειώματος ενός Λογιστή Φοροτεχνικού, καθώς το εν λόγω αντικείμενο εργασίας είναι άκρα πρακτικό και ουσιαστικό, χωρίς να περιέχει στοιχεία δημιουργίας και έμπνευσης όπως επί παραδείγματι το marketing, συνεπώς τα χρόνια εργασίας και το αντικείμενο ασχολίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πιθανή πρόσληψη. Σε κάθε περίπτωση όμως η εμπειρία χτίζεται αργά με τον καιρό, επομένως το βιογραφικό σημείωμα ενός Λογιστή Φοροτεχνικού δύναται να εμπλουτίζεται αποτελεσματικά και παράλληλα με σεμινάρια εξειδίκευσης και διεύρυνσης γνώσεων.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνεκτιμάται στην αξιολόγηση του υπό συζήτηση βιογραφικού σημειώματος είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ειδικά σε επίπεδο πολυεθνικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κυρίως ως προς τη συνεργασία με όλα τα τμήματα και την επαγγελματική εξέλιξη σε αυτές και όχι ιδιαίτερα ως προς τη χρήση των λογιστικών γνώσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι η πλήρης κατάρτιση ενός Λογιστή Φοροτεχνικού προαπαιτεί τη γνώση ξένων γλωσσών με κυριότερη την αγγλική λαμβανομένου υπόψη ότι αποτελεί τη γλώσσα του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η δομή του βιογραφικού σημειώματος ενός Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει να διαθέτει συνάφεια ως προς τις σπουδές, την επαγγελματική κατάρτιση σεμιναρίων και την προϋπηρεσία προκειμένου να είναι περισσότερο ελκυστικό στους πιθανούς εργοδότες. Για το λόγο αυτό, συμβουλεύεται η επιλογή των ακαδημαϊκών σπουδών και των επαγγελματικών σεμιναρίων να γίνεται με προσοχή και προγραμματισμό και πάντα στα πλαίσια της καριέρας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο κάθε υποψήφιος και των επαγγελματικών ευκαιριών που του δίδονται.

 

*Σωτήρια Ι. Ελευθέριου, Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης στο SotEle Accounting Office | Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής | www.sotele.gr 

 

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr