Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής: Γιατί να επιλέξω αυτή τη σταδιοδρομία;

*της Σωτηρίας Ελευθερίου

Ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λογιστική επιστήμη έχουν ιδιαίτερη ζήτηση εργασίας καθώς είναι απαραίτητη η λογιστική παρακολούθηση και φοροτεχνική υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, παρόλο που οι αντίστοιχες αμοιβές δεν ακολουθούν την ίδια πορεία.

orkotos-logistis-elegktis

Όσον αφορά το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή, βασικό αντικείμενο εργασίας είναι ο εξωτερικός έλεγχος βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με σκοπό την επικύρωση και επιβεβαίωση ότι αυτά συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές. Στην ουσία, ο ρόλος του Ορκωτού Λογιστή είναι αμιγώς ελεγκτικός, αφού, έπειτα από πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας, καλούνται να προσυπογράψουν την ειλικρίνεια και ορθότητα όλων των λογιστικών αρχείων και καταστάσεων που τηρεί η ίδια η επιχείρηση, προκειμένου να επικυρώσουν ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα των μετόχων – ιδιοκτητών από τη Διοίκηση αυτής.

Προφανώς, η αποτελεσματική εκτέλεση του εξωτερικού ελέγχου βασίζεται στο γεγονός ότι ο Ορκωτός Λογιστής δεν διαθέτει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις επιχειρήσεις που ελέγχει, αλλά εργάζεται ως υπάλληλος μιας ελεγκτικής εταιρίας και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Στα πλαίσια αυτά, το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή περιλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο όλων των διαδικασιών εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων ως προς την παρακολούθηση και αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
  • Την πρόληψη λαθών, τον εντοπισμό σφαλμάτων ή απατών και την υπόδειξη της διόρθωσής τους.
  • Την εξακρίβωση της αλήθειας των παραστατικών και των οικονομικών καταστάσεων.
  • Την παροχή φορολογικών, λογιστικών και επιχειρηματικών συμβουλών όποτε ζητηθεί.

Όπως γίνεται κατανοητό, για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού απαιτούνται γνώσεις ανώτατου επιπέδου λογιστικής, ελεγκτικής και φοροτεχνικών θεμάτων με περαιτέρω εξειδίκευση και επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται ανά εξάμηνο από το Σ.Ο.Ε.Λ. με σκοπό την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η εξέλιξη της καριέρας ενός Ορκωτού Ελεγκτή εξαρτάται ανάλογα με τον αριθμό ωρών παρουσίας και συμμετοχής στον εξωτερικό έλεγχο και την αντίστοιχη επιτυχή εξέταση των ενοτήτων λογιστικής και φορολογίας. Η αρχική βαθμίδα είναι αυτή του Δόκιμου στην οποία απαιτούνται 2 έτη προϋπηρεσίας ως ασκούμενος, έπειτα του Επίκουρου στην οποία απαιτούνται 3 έτη προϋπηρεσίας ως δόκιμος, και τέλος του Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία απαιτούνται 3 έτη προϋπηρεσίας ως επίκουρος.

Λόγω του ελεγκτικού ρόλου με απευθείας ανάθεση από τους μετόχους και των ευθυνών που αναλαμβάνει, το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή διακατέχεται από κύρος και επαγγελματική αναγνωσιμότητα. Εκτός από τη σε βάθος λογιστική, φοροτεχνική και ελεγκτική κατάρτιση και τον επαγγελματισμό που οφείλει να επιδεικνύει ένας Ορκωτός Ελεγκτής θα πρέπει να διακατέχεται από υψηλή αντίληψη και συνδυαστική σκέψη, αντικειμενική κρίση και ήθος, ώστε να εκτελεί την εργασία του με διαφάνεια και υπευθυνότητα, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το επαγγελματικό απόρρητο των επιχειρήσεων- πελατών του.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η υψηλή ζήτηση εργασίας για την πρόσληψη Ασκούμενων Ορκωτών Λογιστών ακόμα και εν καιρώ κρίσης, γεγονός που καθιστά πολύ ελκυστικό το εν λόγω επάγγελμα. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής ενημέρωση με τις νομοθετικές αλλαγές, η απαιτούμενη κατάρτιση σε όλα τα θέματα του επαγγέλματος που εξελίσσονται και περιπλέκονται συνεχώς και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που δεν συνδέεται γραμμικά με τις αντίστοιχες αμοιβές, οδηγούν πολλούς Ορκωτούς Ελεγκτές σε αναζήτηση εργασίας στα λογιστήρια και στον εσωτερικό έλεγχο άλλων επιχειρήσεων, όπου και χαίρουν πλήρης απορρόφησης.

* Η Σωτηρία Ι. Ελευθερίου είναι Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress (www.careerinprogress.gr) και την αρθρογραφία της μπορείτε να την παρακολουθείτε στο www.sotele.gr

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr