Βασικές Δεξιότητες Λογιστικής: Πλεονέκτημα για τους επαγγελματίες όλων των κλάδων

*της Σωτηρίας Ελευθερίου

Η λογιστική επιστήμη ανήκει στο ευρύτερο οικονομικό κλάδο και συνδέεται άρρηκτα με την παροχή πληροφοριών προς όλους τους χρήστες των άλλων επιστημών με στόχο τη λήψη αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών με τρόπο ουσιαστικό, κατανοητό και ειλικρινή, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων που μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με τους επαγγελματίες των υπολοίπων κλάδων, όπως νομικής, πληροφορικής, στατιστικής κ.α.

basikes-deksiotites-logistikis

Είναι γεγονός ότι στον εμπορικό κόσμο οι συναλλασσόμενοι κατανοούν και χρησιμοποιούν τις έννοιες του εσόδου και του κόστους, που είναι οριοθετημένες και μετρήσιμες από τεχνικές τις οποίες έχει αναπτύξει η λογιστική. Η χρήση της οικονομικής ανάλυσης και η άσκηση οικονομικής πολιτικής από κοινωνική σκοπιά απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και περαιτέρω συνδυαστική σκέψη σε θέματα οικονομικής και νομικής φύσης.

Η λογιστική κατά την αποτελεσματική εφαρμογή της απαιτεί την ορθή αντίληψη και κρίση από τους επαγγελματίες ως προς τη συγκέντρωση και καταγραφή των οικονομικών δεδομένων, με τρόπο που να είναι σύντομος, περιεκτικός και χρήσιμος στους αποδέκτες αυτής της πληροφόρησης. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη σύνθετης και συνδυαστικής σκέψης, καθώς η λογιστική επιστήμη είναι συνυφασμένη με νομικούς όρους και έννοιες δικαίου, στο πλαίσιο της Εργατικής, Εμπορικής και Φορολογικής Νομοθεσίας. Προφανώς λοιπόν, ο κλάδος της Νομικής θα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί λογιστικούς όρους, που αποτυπώνουν το σύγχρονο επιχειρείν μέσα από το νομικό πλαίσιο, παρέχοντας πληροφορίες που θα πρέπει να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη νομική κάλυψη και προστασία των επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, η λογιστική χρειάζεται περαιτέρω αναλυτικές ικανότητες και κριτική αντίληψη ως προς την επεξεργασία και τελική αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας και της σύγχρονης πληροφορικής. Συνεπώς, θα πρέπει αλληλένδετα οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και της επιχειρησιακής έρευνας να έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό γνώσεις λογιστικής ως προς τη δομή και ανάπτυξη των εργαλείων που δημιουργούν με στόχο την παροχή πληροφόρησης.

Τέλος, έννοιες όπως οι μέθοδοι αποτίμησης και τα μοντέλα απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τη λογιστική, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εξέλιξη της στατιστικής επιστήμης και της οικονομετρίας, προκειμένου να μπορέσουν να αποτυπώσουν με πλήρη ακρίβεια την πιστή πραγματικότητα των εμπορικών συναλλαγών. Αυτό προϋποθέτει επαρκή κατάρτιση στα θέματα αυτά και περαιτέρω κριτική διερεύνηση ως προς την καταλληλότητα και την ορθή εφαρμογή τους, αποδεικνύοντας ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη λογιστική μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και από άλλους κλάδους.

* Η Σωτηρία Ι. Ελευθερίου είναι Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress (www.careerinprogress.gr) και την αρθρογραφία της μπορείτε να την παρακολουθείτε στο www.sotele.gr

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr